20 szept 2012
szeptember 20, 2012

ÚJHEGY 2000 ALAPÍTVÁNY

0 Comment

 

Az alapítvány címe: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 19669962-1-42
Számlaszám: 11710002-20049746

Az Alapítvány tevékenysége

A kuratórium a tanév során több alkalommal tart megbeszéléseket.

Ahol az aktuális tennivalókat egyeztetik a jelenlévők.

A kuratórium legfőbb feladata a támogatók felkutatása és megnyerése, a célkitűzések minél színvonalasabb megvalósítása.

Az eredményes gazdálkodás folytatása. A pénzeszközök minél eredményesebb felhasználása.

Az alapítvány hagyományai közé tartozik:

? Az éves beszámoló közgyűlések szervezése.
? A célkitűzésekben szereplő területek anyagi támogatása.
? A támogatók elismerése, minősítő oklevelek kiadása.
? Az iskolai tanulók tanulmányi teljesítményeinek elismerésére jutalom repültetés szervezése.
? Az alapítványi támogatók elismerésének formája:

Egy alapítványi program ( “bál” , vagy “est” ) keretében:

Beszámoló megtartása az elvégzett tevékenységről.
Az elismerő, ill. minősítő oklevelek átadása.
Elismerő oklevelek kapnak azok a támogatók, akik nagyobb összegeű támogatást adnak az alapítványnak.

1993 májusától kezdve az Újhegy 2000 Alapítvány kuratóriuma

BRONZ, EZÜST, és ARANY fokozatú támogatói címet adományoz az alapítvány támogatóinak.

Az elismerő oklevelek fokozatai a jogi személyek estében:

ARANY FOKOZATÚ támogatói oklevélben részesül az,

? aki 50.000 Ft feletti összegben nyújt támogatást.

EZÜST FOKOZATÚ támogatói oklevélben részesül az,

? aki 30.000 Ft feletti összegben nyújt támogatást.

BRONZ FOKOZATÚ támogatói oklevélben részesül az,

? aki 20.000 Ft feletti összegben nyújt támogatást.

 

Az elismerő oklevelek fokozatai a magán személyek estében:

ARANY FOKOZATÚ támogatói oklevélben részesül az,

? aki 20.000 Ft feletti összegben nyújt támogatást.

EZÜST FOKOZATÚ támogatói oklevélben részesül az,

? aki 10.000 Ft feletti összegben nyújt támogatást.

BRONZ FOKOZATÚ támogatói oklevélben részesül az,

? aki 5.000 Ft feletti összegben nyújt támogatást.

 

A Kuratórium a támogatásokat minden év május 30-ig összegzi.

A tanévzáró ünnepélyen adja át a támogatói címeket.

Újváriné Németh Rita a Kuratórium Elnöke