20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Tantestület

0 Comment

 

Alsó tagozatos pedagógusok 2012/2013
Név Beosztás Osztály
Bakó Judit tanító 1.a
Bódor Anita tanító, osztályfőnök 3.a
4.a
Buzási Attiláné tanító, osztályfőnök 1.b
Csoma Eszter tanító 4.a
Do Dinh Hainé tanító 3.b
Hajnáczki Annamária német szakos tanító 1.a
Huszár Jánosné tanító ,osztályfőnök 2.b
Kovács Péterné tanító 4.b
Nádasi Péter tanító 3.c
Nagyné Ivák Erika tanító 1.c
Németh Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 3.b
Petz Katalin tanító 2.c
Rózsáné V. Margit fejlesztőpedagógus -
Rudas Katalin tanító 3.c
Sánta Katalin német szakos tanító 3.a
Somodi Mariann német tanító 2.a
Simon Edit tanító 4.b
Szakács Sándorné tanító 2.b
Ujváriné Németh Rita tanító, osztályfőnök 1.c
Wurst Szilvia német szakos tanító 1.a
Felső tagozatos pedagógusok 2012/2013
Név Oktatott tantárgyak Osztály
Állné Szűcs Ágnes magyar-történelem 5.a
Czédly Mariann Fejlesztőpedagógus, Természetismeret
Csiki Paula Magyar, Történelem 8.c
Háló Csilla Kémia, Biológia, Informatika
Mártonné Déli Ágnes történelem 7.b
Kandikóné Tóth Irén testnevelés
Kiss Ferenc Technika
Kovács Gabriella Testnevelés
Kuróczi Éva Földrajz
Lakatos Enikő Történelem 5.b
Molnár Anikó Fizika 8.a
Molnárné Jakab Ágnes Gyógytestnevelés
Nagy Péterné Edényi Csilla Ének
Nagyné Ombódi Katalin Biológia, Technika
Nyári Adrienn rajz
Krasznahorkai Krisztina angol nyelv
Némethné Hajdú Rita Angol nyelv 7.a
Pádár Lászlóné Magyar
Rádai Ildikó Német nyelv 6.a
Sándor Zoltán Biológia
Szabára János tanító, osztályfőnök, napközi vezető 8.b
Szatmáriné Varga Mária Matematika, napközi vezető
Székely Zsuzsanna tehetséggondozó, mentálhigiénés tanár
Szilágyi Katalin Tanító, osztályfőnök, fejléesztő
Vörösné Bakula Mária Testnevelés 6.b
Szakalkalmazottak
Név Beosztás
Csonka Károly gyermekvédelmi felelős
Kerényi Norman iskolapszichológus
Vágyi Katalin, Bak Éva, Herczeg Katalin logopédus
Lukács Krisztina személyügyi és gazdasági előadó
Hollósi Eszter iskolapszichológus
Oláh Balázsné könyvtáros
Paczári Piroska védőnő
Sándor Borbála pedagógus asszisztens
Kiropulosz Mária iskolatitkár
Pappné Orosz Nikoletta Szabadidő-szervező
Angyal Zsolt oktatási-technikus és rendszergazda