20 szept 2012
szeptember 20, 2012

DÖK

0 Comment

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: 

Alsó tagozaton: 
a 2.,3.,4. osztályok 2-2 fővel képviseltetik magukat
patronáló pedagógus:
 Huszár Jánosné 

Felső tagozaton: 
az osztályok 2 illetve 3 fővel vesznek részt a diáktanácsban
(az eltérő szám az osztályok létszámából adódik)

a diáktanács egy elnököt és két elnökhelyettest választ a képviselők közül 
(az egyik az 5-6.-osok, a másik a 7-8.-osok közül kerül ki)

a diáktanács 3 fős delegációt jelöl ki, akik képviselik iskolánkat a kerületi KÖD gyűléseken
patronáló pedagógus: Lakatos Enikő 

ALSÓS ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK A TANÉV SORÁN: FELSŐS
 SZEPTEMBER
Alakuló ülés: a programjavaslatok megtétele A DÖK ünnepélyes megnyitója, az elsősök iskolapolgárrá avatása Vezetőképző táborÖsszekovácsoló és ötletgyűjtő tábor a diákönkormányzat eredményes munkájának elősegítéséhez
Iskolai megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulóján Az iskolai portai ügyelet beindítása, valamint a diákügyeleti rendszer elveinek megfogalmazása, szervezetének kidolgozása
A pontverseny győzteseinek kirándulása Nagycenkre A nyolcadik évfolyam képviselőinek részvétele a Széchenyi Kör koszorúzási ünnepségén.
Az elektronikus hírmondó szerkesztőségének alakuló ülése, az elképzelések egyeztetése (innentől a munka folyamatos)
Az iskolai táncszakkör megalakulása (folyamatos munka májusig)
Részvétel a kerületi KÖD alakuló ülésén
Az évfolyamonkénti diákgyűlések beindítása
 OKTÓBER
A focibajnokság őszi fordulója Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben, kiállítás készítése az aulában A DÖK-képviselők gyűlése
Az októberi feladatsor ismertetése
Telefonkönyv-gyűjtés
A házirend átdolgozása, javaslattétel (folyamatos munka december 15-ig)
Bolhapiac
Kerületi KÖD munkájában való részvétel
Évfolyamonkénti diákgyűlések
A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
 NOVEMBER
Ásványbörze A DÖK-képviselők gyűlése
A novemberi feladatsor ismertetése
Hulladékgyűjtés Kerületi KÖD munkájában való részvétel
Évfolyamonkénti diákgyűlések
A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
DECEMBER
Télapó, a testvérosztályok ajándékozása A DÖK-képviselők gyűlése
A hónap feladatainak megbeszélése
Luca-nap
Ünnepi iskolagyűlés Osztálykarácsonyok – ajándékozás
 JANUÁR
Disco szervezése A DÖK-képviselők
gyűlése-az első félév munkájának értékelése
Évfolyamonkénti diákgyűlések
A KÖD munkájában való részvétel
 FEBRUÁR
Farsangi mulatság A DÖK-képviselők gyűlése-
A februári feladatsor ismertetése
Farsangi disco
Részvétel a KÖD munkájában
Évfolyamonkénti diákgyűlések
A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
 MÁRCIUS
A DÖK-képviselők gyűlése-
A márciusi feladatsor ismertetése
Bolhapiac
Részvétel a KÖD munkájában
Évfolyamonkénti diákgyűlések
A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
A diákigazgató választás kampányának beindítása
ÁPRILIS
A DÖK-képviselők gyűlése-
A hónap feladatainak megbeszélése
A focibajnokság tavaszi fordulója A diákigazgató választás kapmányzárása-beszédek, szavazás
Fordított nap
Kisállat kiállítás Ki mit tud?
Gála A KÖD munkájában való részvétel
Évfolyamonkénti diákgyűlések
 MÁJUS
Igazlátó nap A DÖK-képviselők gyűlése-

Az előttünk álló feladatok megbeszélése, a DÖK-nap előkészítése

Hulladékgyűjtés A KÖD munkájában való részvétel
Évfolyamonkénti diákgyűlések
 JÚNIUS
Diákgyűlés 12.  DÖK-nap
DÖK-nap A pontverseny eredményének kihirdetése A DÖK-képviselők gyűlése – az éves munka értékelése

 

Szeptemberben a DÖK-képviselők gyűlésén a résztvevők megállapodnak abban, hogy az adott évben milyen téma köré építsék fel a havi feladatokat.

Ezután minden hónap elején részletesen kidolgozzák az arra az időre eső feladatokat. Törekednek arra, hogy ezek változatosak legyenek, a gyerekek minél több mindenben be tudják mutatni tudásukat. Kihirdetik a feladatokat, majd a hónap végén értékelik azokat.

A Széchenyi-pontversenyben a DÖK-feladatok megoldásának, a hulladékgyűjtésnek, a tanulmányi versenyeknek, a félévi és az év végi osztályzatoknak, a sportversenyeknek az eredményei összegződnek, amelyekhez még hozzákapcsolódnak az osztályok egyéni programszervezései (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulások stb.). Ennek ismeretében alakul ki a sorrend, melynek alapján a legjobb felsős és a legkiemelkedőbb alsós osztály részt vesz egy kiránduláson, melynek költségeit az iskola finanszírozza.

A tanév során igyekszünk bekapcsolódni az aktuális pályázatokba, az UNICEF által meghirdetett akciókba.

A diákönkormányzat keretén belül működik egy speciális testület: a diákbíróság. Ennek tagjait a tanév elején ? meghatározott szempontok figyelembe vételével – az osztályok tanulói jelölik (minden osztályból 1 fő). Csak akkor ülésezik, ha valamelyik diák panasszal él, s kéri a bíróság összehívását. Az elmúlt években a bíráknak nem akadt feladatuk.