20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Vezetők

0 Comment

Név Végzettség Beosztás Az iskola vezetői Sándor Zoltán biológia-testnevelés szakos tanár, közoktatásvezető, felsőfokú informatikus, tanügyigazgatási szakértő igazgató Grófné Váradi Anna felső tagozatos igazgatóhelyettes Dobrovitzky Ágnes alsó tagozatos, napközis igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők: Buzási Attiláné alsós munkaközösség-vezető Németh Zsuzsa alsós munkaközösség-vezető Állné Szűcs Ágnes humán  munkaközösség-vezető Huszár Jánosné alsós DÖK vezető Czédly Mariann fejlesztő pedagógusok munkaközössége Kandikóné Tóth.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Beiskolázás

0 Comment

Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermeküknek iskolát választanak. Ebben a fontos döntésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. Jöjjenek el, ismerkedjenek meg velünk! A szeptemberi tanévkezdésig ezen az oldalon tájékoztatjuk Önöket a jövő évi első osztályosainkat érintő kérdésekről, iskolai eseményekről, programokról. Pedagógiai programunkban meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelő szinten sajátítsa el a.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Emelt szintű oktatás

0 Comment

A magyar-német két tanítási nyelvű program Ungarisch-Deutsch Zweisprachiger Unterricht A Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2007/2008. tanév óta indít magyar-német két tanítási nyelvű csoportokat. Tudjuk, hogy a mai, az Európai Unióban született gyermekek jövőjének egyik záloga a biztos, használható idegennyelv-tudás, ezért számunkra fontos: - Az anyanyelvi és az idegennyelvi tudás egyidejű.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

KEN program

0 Comment

TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapok 1.1. Törvényi háttér 1.2. Helyzetkép 1.3. Erőforrások 2. Alapelvek, célok 2.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 2.2. Konkrét célok és feladatok 3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 3.1. Tanórai keretek 3.2. Tanórán kívüli lehetőségek 4. Módszerek 5. Taneszközök 6. Az iskolai környezet 7. Kommunikáció 8. Minőségbiztosítás / minőségellenőrzés 9. Továbbképzések 10. Mellékletek Környezeti.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Az iskolánk nevelési és oktatási programja

0 Comment

Alapvető pedagógiai célunk, hogy iskolánkban nyugodt, családias légkört és körülményeket teremtsünk, ahol gyermekeink kipróbálhatják képességeiket, szélesíthetik látókörüket, bővíthetik ismereteiket. A nevelő- és oktató munkánkban alapvető helyet foglal el a biztos alapkészségek kialakítása mellett, a matematika, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv a számítástechnika és a testnevelés oktatása. A matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Névadónk

0 Comment

“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.? Gróf Széchenyi István (1791-1860) Gróf Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, aki a Magyar Nemzeti Múzeum megalapításával tett szert elévülhetetlen érdemekre. Édesanyja Festetich Júlianna grófnő, aki a Georgicont, az első.. read more →