20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Beiskolázás

0 Comment

Kedves Szülők!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermeküknek iskolát választanak. Ebben a fontos döntésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. Jöjjenek el, ismerkedjenek meg velünk!

A szeptemberi tanévkezdésig ezen az oldalon tájékoztatjuk Önöket a jövő évi első osztályosainkat érintő kérdésekről, iskolai eseményekről, programokról.

Pedagógiai programunkban meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelő szinten sajátítsa el a tananyagot, tudása legjavát adja. Olyan iskolába járhasson, ahol barátai vannak, számíthat a tanítóira, tanárai segítségére, ahol jól érzi magát, ahol szeretik, s odafigyelnek testi-lelki fejlődésére.

Leendő elsős tanítóink:

Buzási Attiláné
Hajnáczki Annamária
Ujváriné Németh Rita
Nagyné Ivák Erika

A 2012/2013-as tanévben három első osztályt szeretnénk indítani.

Emelt szintű angol-német nyelvi osztály (fél-fél csoport)

Heti 4 órában tanulják a német ? angol nyelvet, a többi tantárgy oktatása magyarul folyik Az első osztályban idegennyelvből még nem tanulnak meg írni, csak dalokat, játékokat, mondókákat gyakorolnak játékosan, sok mozgással.

Emeltszintű testnevelés osztály

Magasabb óraszámban tanítják a testnevelést, mint a többi osztályban. A második osztálytól sok sportágban próbálhatják ki magukat az iskola egyesületében. Matematikából és magyarból kompetencia alapú oktatás folyik. (sok motiváció, sok játék, tevékenykedtetés, páros munka, csoportmunka, drámapedagógia, logikus gondolkodás fejlesztése a sakk által)
Ennél a szakosztálynál heti egy angol szakkör is szerepel.

Normál tantervű osztály, magasabb készségtárgy óraszámokkal

Magasabb óraszámban tanítják a rajzot, több téren fejlesztik a kézügyességüket.
Nagyobb hangsúlyt kapnak a készségtárgyak is ( ének, technika), több oldalról támasztjuk alá a művészeti nevelést.
Ennél az osztálynál hangsúlyosabban szeretnénk lehetőséget nyújtani azon szülőknek, akik gyermekeik erkölcsi fejlődését a hitoktatásban gondolják megvalósítani.
A gyerekek több műsorral készülnének, belekóstolva a drámapedagógia ezen ágába is.
Lehetőség lesz angol nyelvi foglalkozásra.

Ami azonos minden osztályunkban
A magyar nyelvet a Meixner módszerrel tanítjuk. Ez a módszer sikerrel megtanítja a gyerekeket olvasni, még azokat is akiknek gondjaik lehetnek az olvasással. A testnevelés órák keretében a gyerekek ingyenes úszásoktatáson vesznek részt.
Iskolaotthonos formában, két tanítós rendszerben dolgozunk, így a gyerekek nem viszik magukkal a több kilós táskájukat, az iskolában készítik el feladataikat, mindkét tanító tanít is és szabadidőben is együtt van a gyerekekkel.
A testnevelést minden osztályban szakos tanár tanítja.
Az 1.-3. osztályban fél-fél órás számítástechnikát tartunk, a 4. osztálytól kezdve felsős informatika tanár tartja az órákat.
Az óvoda-iskola átmenet kapcsán hétfőn szabadidővel kezdenek az osztályok, megkönnyítve az átállást, segíti ráhangolni a gyerekeket az iskolára, elmesélik társaiknak mi történt a hétvégén, megbeszélik az előttük álló hét feladatait, reggeliznek, játszanak.
Egy héten egyszer a szokásos házi feladat megírása helyett önművelést iktatnak be a tanító nénik: mesét olvasnak, drámajátékokat játszanak.
Nagyobb szüneteket biztosítunk a ?tanórák? között. Lehetőség szerint (időjárás függvénye) többet mozoghatnak az udvaron. Természetesen ebben az időszakban 20- 30 percesek a foglalkozások, a tanítók alkalmazkodnak a gyerekek teherbírásához.
Kettő fejlesztőpedagógus segíti a tanítók munkáját, akik nemcsak egyéni foglalkozáson, hanem a tanórákon is segítik azon tanulókat, akiknek szükségük van rá. Kettő logopédus, és kettő pszichológus is a gyerekek fejlődését segíti.
A sakkoktatásban látjuk megvalósítani a logikai gondolkodás fejlesztését. Az 1.-2. évfolyamon a Sakkszövetség által delegált sakkedzővel tanulnak a gyerekek, 3.-4. osztályban saját pedagógus kollégánkkal készülnek versenyekre a tanulók.
Könyvtárunk otthonos környezetben, széles választékkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, tanórák keretén belül valósul meg a könyvtárlátogatás.
Iskolánkban működik a Kőbányai Zeneiskola kihelyezett tagozata, így délutánonként szolfézst és hangszeres zenét tanulhatnak diákjaink.
Az Újhegy Diáksport Egyesület biztosítja intézményünk számára a sokszínű sportolási lehetőségeket. Az új műfüves pálya még több versenyzési lehetőséget fog kínálni.
Számtalan szabadidős hagyománnyal is rendelkezünk.
Ilyen például, az elsősök iskolapolgárrá avatása, a nagycenki jutalomkirándulás, a Luca nap, az iskolai Karácsonyi ünnepség, a Farsang nemcsak osztály, hanem tagozati szintű megrendezése, az Egészségnap, a Téli hétvége..A szaktárgyi versenyeken az egész alsó tagozat kisdiákja összemérheti tudását, a DÖK napon ügyességét. Osztályaink rendszeresen részt vesznek az iskolai Ki Mit Tud-on, majd továbbjutva az iskolai Gála műsorban örvendeztethetik meg szüleiket szerepléseikkel. Közben osztályszinten is rengeteg programmal találkozhatnak.(múzeumlátogatás, gyerekelőadások megtekintése, kirándulások..A sport mellett szakkörökben is ügyeskedhetnek.(kézműves, szorobán, magyar, matematika, népművészet, sakk, rajz) Az osztályok lelkesen készülnek az Anyák Napjára, egyéb kerületi műsorokra is. Karácsonykor szerepelünk az Idősek Otthonában is, s minden ünnepünkre meghívjuk őket hozzánk. Részt veszünk a Zenei Világnapon, karácsonyi koncertre hívjuk a szülőket.
Rendszeresen rendezünk kerületi versenyeket, sőt a Bendegúz Nyelvész országos levelezős verseny megyei fordulóját is mi rendezzük meg már több éve.

A szülők képviseletében az Iskolaszék segíti az oktató-nevelő munkát.

Az óvodákkal is tartjuk a kapcsolatot, programjainkról ott is ? de honlapunkon is – kaphatnak tájékoztatást. Figyeljék a MACIS plakátot!

Köszönjük megtisztelő figyelmét! Dobrovitzky Ágnes igh.

Szeretettel várjuk iskolánkban a nyílt napokon.
A környező óvodák csoportjai többször is látogatást tesznek iskolánkba.

(Tel.: 264-98-46)
a tanév során bármikor benézhet mihozzánk!