20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Az iskolánk nevelési és oktatási programja

0 Comment

Alapvető pedagógiai célunk, hogy iskolánkban nyugodt, családias légkört és körülményeket teremtsünk, ahol gyermekeink kipróbálhatják képességeiket, szélesíthetik látókörüket, bővíthetik ismereteiket.

nevelő- és oktató munkánkban alapvető helyet foglal el a biztos alapkészségek kialakítása mellett, a matematika, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv a számítástechnika és a testnevelés oktatása.
A matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, számítástechnika tantárgyakból a differenciált csoportokban történő tanítás teszi lehetővé az emelt szintű képzést.

A testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását magasabb óraszámban, mindennapos testedzéssel, különböző szabadidősportok-,valamint úszás tanításával valósítjuk meg.
Helyt adunk a közlekedési ismeretek és az extrém sportok ( görkorcsolya, görhoki, falmászás) oktatásának is.
Iskolánkban megoldott az első osztálytól a nyolcadik osztályig minden évfolyamon, az alaptantárgyak oktatásán túl a gyerekek idegen nyelv, számítástechnika, a mindennapos testnevelés, a gyógytestnevelés és az úszás tanításának lehetősége.

Első osztálytól negyedik osztályig kéttanítós rendszerben (iskolaotthonos formában) folyik a tanítás.
A két tanító váltja egymást tantárgyak szerint, valamint a szabadidős foglalkozásokon.
A szabadidőben játékos formában idegen nyelvi előkészítőt tartunk, és számítástechnikai ismereteket oktatunk.
A gyerekek három év nyelvi előkészítés után az angol és a német nyelv tanulása közül választhatnak.

Ötödik osztálytól áttérünk a hagyományos délelőtti tanításos, és délutáni napközis munkarendre.
Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig tanulóink matematikából, számítástechnikából, magyar nyelv és irodalomból és idegen nyelvből differenciált csoportokban tanulnak tovább.
A hatodik és a nyolcadik tanév végén tanulóink szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek.
Ezzel segítséget kívánunk adni tanulóinknak a szakközépiskolai és a gimnáziumi felvételiken való eredményes szerepléshez.

Az év végi vizsgatárgyak hatodik és a nyolcadik tanévben :

6. osztályban
Írásbeli: matematika, magyar nyelvtan Szóbeli: magyar irodalom, történelem, idegen nyelv
választható még egy tantárgy (biológia, földrajz)

8. osztályban
Írásbeli: matematika, magyar nyelvtan Szóbeli: magyar irodalom, történelem,
idegen nyelv
választható még két tantárgy ( biológia, földrajz, kémia, fizika, számítástechnika)

Iskolánk tantestületét a feladatcentrikusság, az együttműködő
szemlélet és a gyakori interakciók jellemzik.

A pedagógusok munkáját szakalkalmazottak is segítik: 
Iskolapszichológus Logopédus
Gyógytestnevelő Könyvtáros
Pedagógiai asszisztens Oktatástechnikus

Diákjaink szép eredményeket érnek el a kerületi, fővárosi és országos tanulmányi-, sport- és kulturális-, illetve szabadidős versenyeken.
Immáron negyedik éve intézményünk szervezi a kerületi szaktárgyi versenyek közül a számítástechnika, a fizika, és a biológia tanulmányi versenyeket.

Tanulóink beiskolázási aránya a hat- és a négyosztályos gimnáziumokba igen kedvező.
Együttműködési megállapodás alapján kapcsolatot tartunk fenn a a továbbtanulás érdekében a környező gimnáziumokkal.
A nyolcadikat végzett tanulók 21%-a gimnáziumban, a többiek szakközépiskolában tanulnak tovább.

Az Iskola az Apáczai Tankönyvkiadó bázisintézménye

Ez lehetőséget ad arra, hogy pedagógusaink találkozzanak a tankönyvfejlesztőkkel és módszertani kérdésekkel is foglakozzanak.
Így iskolánk gyakran ad otthont szakmai továbbképzéseknek is.

Intézményünkben a zenei előképzésnek és a hangszeres oktatásnak is helyet biztosítunk.
A kerületi zeneiskola kihelyezett csoportokban szolfézs és zongora foglakozásokat tart.

A hitoktatásról

A hitoktatás az iskolai munkarendhez igazítottan, felkészült hitoktatók irányításával, katolikus, református csoportokban kerülnek megszervezésre.