20 szept 2012
szeptember 20, 2012

DÖK

0 Comment

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:  Alsó tagozaton:  a 2.,3.,4. osztályok 2-2 fővel képviseltetik magukat patronáló pedagógus: Huszár Jánosné  Felső tagozaton:  az osztályok 2 illetve 3 fővel vesznek részt a diáktanácsban (az eltérő szám az osztályok létszámából adódik) a diáktanács egy elnököt és két elnökhelyettest választ a képviselők közül  (az egyik az 5-6.-osok, a másik a 7-8.-osok közül kerül ki).. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

ÚJHEGY ? SIBRIK DIÁKSPORT EGYESÜLET

0 Comment

Alapítás éve: 1986 Az egyesület címe: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Elérhetőségei: 264 98 46 17 mellék E-mail címe: tesi@szechenyi-bp10.sulinet.hu   Az egyesület elnöksége: Nagy István elnök Kandikóné Tóth Irén Vörösné Bakula Mária   Az egyesület alapszabálya AZ ÚJHEGY- SIBRIK DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETÜ ALAPSZABÁLYA   Általános rendelkezések /1/ Az Újhegy-S ibrik Diáksport Egyesület (továbbiakban DSE).. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

ÚJHEGY 2000 ALAPÍTVÁNY

0 Comment

  Az alapítvány címe: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Adószám: 19669962-1-42 Számlaszám: 11710002-20049746 Az Alapítvány tevékenysége A kuratórium a tanév során több alkalommal tart megbeszéléseket. Ahol az aktuális tennivalókat egyeztetik a jelenlévők. A kuratórium legfőbb feladata a támogatók felkutatása és megnyerése, a célkitűzések minél színvonalasabb megvalósítása. Az eredményes gazdálkodás folytatása. A pénzeszközök minél eredményesebb felhasználása. Az alapítvány hagyományai.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Tantestület

0 Comment

  Alsó tagozatos pedagógusok 2012/2013 Név Beosztás Osztály Bakó Judit tanító 1.a Bódor Anita tanító, osztályfőnök 3.a 4.a Buzási Attiláné tanító, osztályfőnök 1.b Csoma Eszter tanító 4.a Do Dinh Hainé tanító 3.b Hajnáczki Annamária német szakos tanító 1.a Huszár Jánosné tanító ,osztályfőnök 2.b Kovács Péterné tanító 4.b Nádasi Péter tanító 3.c Nagyné Ivák Erika tanító.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Vezetők

0 Comment

Név Végzettség Beosztás Az iskola vezetői Sándor Zoltán biológia-testnevelés szakos tanár, közoktatásvezető, felsőfokú informatikus, tanügyigazgatási szakértő igazgató Grófné Váradi Anna felső tagozatos igazgatóhelyettes Dobrovitzky Ágnes alsó tagozatos, napközis igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők: Buzási Attiláné alsós munkaközösség-vezető Németh Zsuzsa alsós munkaközösség-vezető Állné Szűcs Ágnes humán  munkaközösség-vezető Huszár Jánosné alsós DÖK vezető Czédly Mariann fejlesztő pedagógusok munkaközössége Kandikóné Tóth.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Beiskolázás

0 Comment

Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermeküknek iskolát választanak. Ebben a fontos döntésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. Jöjjenek el, ismerkedjenek meg velünk! A szeptemberi tanévkezdésig ezen az oldalon tájékoztatjuk Önöket a jövő évi első osztályosainkat érintő kérdésekről, iskolai eseményekről, programokról. Pedagógiai programunkban meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelő szinten sajátítsa el a.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Emelt szintű oktatás

0 Comment

A magyar-német két tanítási nyelvű program Ungarisch-Deutsch Zweisprachiger Unterricht A Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2007/2008. tanév óta indít magyar-német két tanítási nyelvű csoportokat. Tudjuk, hogy a mai, az Európai Unióban született gyermekek jövőjének egyik záloga a biztos, használható idegennyelv-tudás, ezért számunkra fontos: - Az anyanyelvi és az idegennyelvi tudás egyidejű.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

KEN program

0 Comment

TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapok 1.1. Törvényi háttér 1.2. Helyzetkép 1.3. Erőforrások 2. Alapelvek, célok 2.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 2.2. Konkrét célok és feladatok 3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 3.1. Tanórai keretek 3.2. Tanórán kívüli lehetőségek 4. Módszerek 5. Taneszközök 6. Az iskolai környezet 7. Kommunikáció 8. Minőségbiztosítás / minőségellenőrzés 9. Továbbképzések 10. Mellékletek Környezeti.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Az iskolánk nevelési és oktatási programja

0 Comment

Alapvető pedagógiai célunk, hogy iskolánkban nyugodt, családias légkört és körülményeket teremtsünk, ahol gyermekeink kipróbálhatják képességeiket, szélesíthetik látókörüket, bővíthetik ismereteiket. A nevelő- és oktató munkánkban alapvető helyet foglal el a biztos alapkészségek kialakítása mellett, a matematika, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv a számítástechnika és a testnevelés oktatása. A matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,.. read more →

20 szept 2012
szeptember 20, 2012

Névadónk

0 Comment

“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.? Gróf Széchenyi István (1791-1860) Gróf Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben, a nagy múltú és dúsgazdag Széchényi család ötödik gyermekeként. Apja Gróf Széchényi Ferenc, aki a Magyar Nemzeti Múzeum megalapításával tett szert elévülhetetlen érdemekre. Édesanyja Festetich Júlianna grófnő, aki a Georgicont, az első.. read more →